درباره ما

حسین اسکندری قبولی رشته پزشکی دانشگاه تهران بود، اما وقتی که خبر قبولی را به او دادند گفت، من الان وظیفه ام را چیز دیگری می دانم، و تحصیلات حوزوی خود را آغاز نمود. سال ها بعد، حجت الاسلام دکتر حسین اسکندری در هنگام انجام ماموریت به شهادت رسید. همراهان او اما بعد از شهادتش همچنان او و اندیشه او را همراهی نمودند.

فعالیت های فرهنگی با شیوه های گوناگون ادامه داشت تا اینکه موسسه شهید اسکندری در سال 88 رسما شروع به کار کرد. جلسات حلقه با حضور مربیان سرزنده و کار بلد جلو می رفت، برنامه های دیگری هم موازی حلقه ها بود که محتوا حلقه ها را پوشش می داد برنامه هایی مثل، دیدار با علما، خانواده شهدا و جانبازان.

 از سال 89 کم کم اردو های بلند مدت موسسه در کمال شور ونشاط و معنویت آغاز شد. مشهد، قم، شمال، اصفهان، راهیان نور، همین گونه جلو آمد و تقویت شد، هیئت دوره ای محمد رسول الله موسسه از ماهی یک جلسه شروع شد و به هفته ای یک جلسه رسید، در سال 94 اولین حلقه موسسه فارق التحصیل شدند و به کمک فعالیت های اجرایی موسسه آمدند.