بهمن ۱۴, ۱۳۹۷
اردوی سپهر 12 بهمن

تصاویر اردوی سپهر ۱۲ بهمن

بهمن ۱۴, ۱۳۹۷
اردوی کوه 12بهمن

اردوی کوه ۱۲بهمن

بهمن ۷, ۱۳۹۷
نسیم بهشت ۵، موسسه شهید اسکندری

تصاویر اردوی نسیم بهشت ۵

آذر ۲۵, ۱۳۹۷
تصاویر اردوی بهشت زهرا (س) و حرم امام (ره)

تصاویر اردوی بهشت زهرا (س) و حرم امام (ره)

آذر ۲۰, ۱۳۹۷

اردوی کوتاه مدت آینه ورزان دماوند آذر ۹۷

آذر ۱۹, ۱۳۹۷

اردوی سپهر حلقه های پنجم و ششم آذر ۹۷

شهریور ۱۸, ۱۳۹۷

تصاویر اردوی مشهد ۱۳۹۷

مرداد ۲۰, ۱۳۹۷

تصاویر اردوی جهادی ۱۳۹۷

مرداد ۲۰, ۱۳۹۷

تصاویر اردوی همدان ۱۳۹۷